10/12/2022 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất thường

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 18/06/2008 00:30

 

Mùa phố lịch thất thường theo áp biếc
Hè lửa lùa xanh chuyển tiết mưa thu
Chuồn chuồn thả thư may hồ loạn liễu

Khéo ái đài khí tượng chau mày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thất thường