16/07/2020 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 3
夔州歌十絕句其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:40

 

Nguyên tác

群雄競起問前朝,
王者無外見今朝。
比訝漁陽結怨恨,
元聽舜日舊簫韶。

Phiên âm

Quần hùng cạnh khởi vấn tiền triều,
Vương giả vô ngoại kiến kim triêu.
Tỉ nhạ Ngư Dương[1] kết oán hận,
Nguyên thinh Thuấn nhật cựu tiêu thiều[2].

Dịch nghĩa

Coi lại triều trước các anh hùng đua nhau nổi lên,
Các vương ngày nay không tha gì phần đất ngoài biên cương của họ.
Giả dụ rằng Ngư Dương không gây thù oán,
Thì vùng này có được thái bình như thời vua Thuấn nghe khúc nhạc tiêu thiều không?

Bản dịch của Phạm Doanh

Thời trước nổi lên các bậc hùng,
Vương giả ngày nay nắm một vùng.
Ví phỏng Ngư Dương không gây oán,
Khúc ca vua Thuấn liệu nghe vang?
(Năm 766)

[1] An Lộc Sơn.
[2] Ý chỉ Đường Minh Hoàng trốn vào đất Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 3