25/09/2020 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề bàn thạch
戲題磐石

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 02:33

 

Nguyên tác

可憐磐石臨泉水,
復有垂楊拂酒杯。
若道春風不解意,
何因吹送落花來?

Phiên âm

Khả liên bàn thạch lâm tuyền thuỷ,
Phục hữu thuỳ dương phất tửu bôi.
Nhược đạo xuân phong bất giải ý,
Hà nhân xuy tống lạc hoa lai?

Dịch nghĩa

Dễ thương thay bàn đá nhìn suối nước,
Lại có cành dương vuốt ve chén rượu.
Nếu bảo rằng gió xuân không hiểu ý,
Thì sao lại thổi đến một đoá hoa rụng.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Khá thương bên suối thạch bàn,
Lại thêm cành liễu lân la chén quỳnh.
Gió xuân ví chẳng cố tình,
Cớ sao lại thổi đến mình hoa rơi.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hí đề bàn thạch