26/06/2022 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề bàn thạch
戲題磐石

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:33

 

Nguyên tác

可憐磐石臨泉水,
復有垂楊拂酒杯。
若道春風不解意,
何因吹送落花來?

Phiên âm

Khả liên bàn thạch lâm tuyền thuỷ,
Phục hữu thuỳ dương phất tửu bôi.
Nhược đạo xuân phong bất giải ý,
Hà nhân xuy tống lạc hoa lai?

Dịch nghĩa

Dễ thương thay bàn đá nhìn suối nước,
Lại có cành dương vuốt ve chén rượu.
Nếu bảo rằng gió xuân không hiểu ý,
Thì sao lại thổi đến một đoá hoa rụng.

Bản dịch của Hieuadk

Yêu sao bàn đá nghiêng bờ suối,
Cành liễu lẳng lơ vuốt chén nồng.
Nếu bảo gió xuân rằng vô ý,
Cớ sao hoa rụng đến nơi này?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hí đề bàn thạch