21/06/2024 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đợi em về ăn cơm...

Tác giả: Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 21:58

 

Anh đợi em về ăn cơm
Trăng đã lên rồi, trăng sáng
Mảnh ngọc trên cây hoàng lan
Chắc thấy em trên đường vắng.

Hẳn em đang còn đạp xe
Ba bề bốn phía em nghe
Hoàng hôn lan trên đồng ruộng
Mà em đạp gấp chưa về.

Hẳn em nghĩ đến ở nhà
Bếp chín cơm rồi đang đợi
Em nghe ấm ngọn đèn ta
Thấy đèn một chấm từ xa.

Anh đứng dưới cây hoàng lan
Hoàng hôn như chiếc áo quàng
Bỗng mảnh trăng thu sáng quắc.
Anh đợi em về ăn cơm.
23-9-1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Diệu » Anh đợi em về ăn cơm...