19/01/2021 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Mong bạn hoài nghi tôi”

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/09/2013 08:29

 

Mong bạn hoài nghi tôi
Cho tôi tin cậy bạn
Những lời đang vỗ cánh
Chưa chắc là đã bay!
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » “Mong bạn hoài nghi tôi”