04/12/2021 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạnh
涼しさや

Tác giả: Yosa Buson - 與謝蕪村

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 21/10/2018 13:50

 

Nguyên tác

涼しさや
鐘を離るる
かねの声

Bản dịch của Đông A

Lạnh
tiếng chuông
vừa rời chuông
Phiên âm:
Suzushisa ya
kane wo hanaruru
kane no koe

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yosa Buson » Lạnh