06/12/2022 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ nam tịch vọng
祠南夕望

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2010 18:42

 

Nguyên tác

百丈牽江色,
孤舟泛日斜。
興來猶杖屨,
目斷更雲沙。
山鬼迷春竹,
湘娥倚暮花。
湖南清絕地,
萬古一長嗟。

Phiên âm

Bách trượng khiên giang sắc,
Cô chu phiếm nhật tà.
Hứng lai do trượng lũ,
Mục đoạn cánh vân sa.
Sơn quỷ mê xuân trúc,
Tương nga ỷ mộ hoa.
Hồ Nam thanh tuyệt địa,
Vạn cổ nhất trường ta.

Dịch nghĩa

Sắc sông toả cao đến trăm thước,
Chiếc thuyền cô đơn trôi trong buổi chiều tà.
Hứng lên thì đã có gậy với dép sẵn đó,
Hết ngày chỉ có mây với bãi cát.
Quỷ núi lẫn trong đám trúc mùa xuân,
Thần sông tựa nơi hoa ban chiều.
Đây là một cảnh rất đẹp vùng Hồ Nam,
Từ xưa vẫn thường ca ngợi về vùng này.

Bản dịch của Nhượng Tống

Trăm trượng mê sông đẹp
Thuyền con thả bóng tà
Nức lòng giầy, gậy sẵn
Bặt mắt cát, mây nhoà
Ma núi xuân len trúc
Thần sông bóng lẩn hoa
Thở dài cảnh xinh tuyệt
Muôn thuở một Trường Sa
(Năm 769)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Từ nam tịch vọng