16/08/2020 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quạt xương trắng phất lượt hồng

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 13/11/2009 20:16

 

(Đề tặng người tình nhân)

Duyên em dù nối chỉ hồng
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Quạt xương trắng phất lượt hồng