21/05/2022 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến đò ngày xưa

Tác giả: Anh Thơ - Vương Kiều Ân

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 23/05/2006 04:48

 

Tre rũ rợi[1] ven bờ chen ướt át,
Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa.
Và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt,
Mặc con thuyền cắm lại đậu trơ vơ[2].

Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo?
Vài quán hàng không khách đứng xo ro.
Một bác lái ghé buồm vào hút điếu,
Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.

Ngoài đường lội hoạ hoằn người đến chợ,
Thúng đội đầu như đội cả trời mưa.
Và hoạ hoằn một con thuyền ghé chở,
Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.
Nguồn:
1. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
[1] Sách Việt Nam thi nhân tiền chiến in là “rũ rượi”.
[2] Sách Việt Nam thi nhân tiền chiến in là “đứng trơ vơ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anh Thơ » Bến đò ngày xưa