10/12/2022 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10
陪鄭廣文遊何將軍山林其十

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 16:14

 

Nguyên tác

幽意忽不愜,
歸期無奈何。
出門流水注,
回首雜花多。
自笑燈前舞,
誰憐醉後歌。
祗應與朋好,
風雨亦來過。

Phiên âm

U ý hốt bất khiếp,
Qui kì vô nại hà.
Xuất môn lưu thuỷ chú,
Hồi thủ tạp hoa đa.
Tự tiếu đăng tiền vũ,
Thuỳ lân tuý hậu ca.
Kỳ ưng dữ bằng hảo,
Phong vũ diệc lai qua.

Dịch nghĩa

Ý sâu kín trong lòng bỗng chưa thấy thoả mãn,
Ngày trở về không sao mà định được.
Ra khỏi cửa thấy nước chảy xiết,
Quay đầu lại nhìn thấy có nhiều loại hoa.
Tự cười mình đã múa trước đèn,
Ai là kẻ thương cho kẻ say rượu hát đổng.
Lòng mong được vui cùng bạn bè,
Dù cho mưa gió cũng cứ trở lại.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong lòng bỗng thắc mắc,
Ngày về tính không ra.
Khỏi cửa nước chảy xiết,
Quay nhìn thật lắm hoa.
Tự cười trước đèn múa,
Ai thương kẻ say ca.
Mong được vui cùng bạn,
Mưa gió cũng cứ qua.
(Năm 753)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10