28/05/2022 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Tống Lư Tuỵ
浣溪沙-送盧倅

Tác giả: Diệp Mộng Đắc - 葉夢得

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/09/2014 02:31

 

Nguyên tác

荷葉荷花水底天,
玉壺冰酒釀新泉。
一歡聊復記他年。

我亦故山歸去客,
與君分手暫流連。
佳人休唱好因緣。

Phiên âm

Hà diệp hà hoa thuỷ để thiên,
Ngọc hồ băng tửu nhưỡng tân tuyền[1].
Nhất hoan liêu phục ký tha niên.

Ngã diệc cố sơn quy khứ khách,
Dữ quân phân thủ tạm lưu liên.
Giai nhân hưu xướng hảo nhân duyên.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hoa lá sen soi nước ánh trời
Ngọc hồ rượu mới cất thơm hơi
Vui chén nhớ xưa hồi thuở ấy

Tôi về quê cũ chốn non đồi
Từ biệt với anh còn nán lại
Để nghe người đẹp chúc duyên tươi
[1] Người xưa dùng nước suối cam điềm để cất thành rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Mộng Đắc » Hoán khê sa - Tống Lư Tuỵ