06/06/2023 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm mắt lá răm

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2021 06:29

 

Trở về từ cõi trăm năm,
nhớ ơi đôi mắt lá răm thuở nào.
Đã từng buổi ấy có nhau,
bây giờ biết ở phương nao để tìm?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tìm mắt lá răm