31/10/2020 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyền thuỷ 4
泉水 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:37

 

Nguyên tác

我思肥泉,
茲之永嘆。
思須與漕,
我心悠悠。
駕言出遊,
以寫我憂。

Phiên âm

Ngã tư Phì Tuyền,
Từ chi vĩnh thiến (thân).
Tư Tu dữ Tào,
Ngã tâm du du.
Giá ngỗn xuất du,
Dĩ tả ngã ưu.

Dịch nghĩa

Ta nhớ sông Phì Tuyền.
Nay ta chỉ thở than mãi (chớ không về được).
Ta nhớ ấp Tu ấp Tào,
Lòng ta nhớ đằng đẵng xa xôi.
Thắng xe đi ra dạo chơi,
Để trút hết mối buồn của ta.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phì Tuyền ta cứ nhớ hoài,
Nay đành thở vắn than dài biết sao ?
Nhớ ấp Tu, nhớ ấp Tào,
Tấm lòng ta cứ rạt rào nghĩ xa.
Thắng xe thong thả đi ra,
Hoạ may trút được lòng ta ưu sầu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Phì Tuyền: tên sông.
Tu, Tào: là tên của những ấp nước Vệ.
du du: lòng nhớ đằng đẵng xa xôi.
tả: trừ.

Đã không dám trở về, nhưng lòng nhớ đất Vệ không thể nào quên được. Làm sao mà được ra đi về nơi đất kia để trút nỗi buồn nhớ?

Họ Dương nói rằng: người đàn bà nước Vệ muốn trở về, nỗi lòng ấy phát động ở tâm tình, mà rốt cuộc chẳng về được. Ấy là giữ được lễ nghĩa.
Thánh nhân chép vào kinh sách để nên rõ cho đời sau, khiến cho biết rằng người lấy chồng ở nước khác, khi cha mẹ mất, không có quyền trở về thăm. Người nào năng kiềm chế được mình, thì nhờ đấy mà biết cách ăn ở vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tuyền thuỷ 4