27/11/2020 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoá Châu kỳ 2
化州其二

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 08:20

 

Nguyên tác

二百年前小伯都,
依然城闋舊規模。
隱星事業重齊晉,
分鼎江山再魏吳。
旺氣東南留紫蓋,
長江左右宛黃圖。
誰知一帶沙堤邑,
遂作當今旅覲途。

Phiên âm

Nhị bách niên tiền tiểu bá đô,
Y nhiên thành khuyết cựu quy mô.
Ẩn tinh[1] sự nghiệp, trùng Tề, Tấn[2],
Phận đỉnh giang sơn, tái Nguỵ, Ngô.
Vượng khí đông nam lưu tử cái,
Trường giang tả hữu uyển hoàng đồ.
Thuỳ tri nhất đới sa minh địa,
Hoàn tác đương kim lữ cận châu.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Đất trải trăm năm tiểu bá đô[3]
Cung thành còn đó dấu qui mô.
Sao Đoài dựng nghiệp so Tề, Tấn
Vạc Hán phân miền sánh Ngụy, Ngô.
Vượng khí ngóng trông điềm thánh chủ[4],
Trường giang tô điểm bức dư đồ.
Ai hay bãi cát thành danh thắng,
Triều hội, phồn vinh, nức một khu.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 378

[1] Chỉ nhà Tây Sơn.
[2] Hai nước mạnh trong ngũ bá đời Xuân Thu.
[3] Kinh đô của vị bá vương nhỏ, chỉ Nguyễn Hoàng.
[4] Chỉ Nguyễn Huệ - Quang Trung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoá Châu kỳ 2