24/09/2021 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa
蝶戀花

Tác giả: Triệu Lệnh Trĩ - 趙令畤

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2007 07:26

 

Nguyên tác

欲減羅衣寒未去,
不捲珠簾,
人在深深處。
殘杏枝頭花幾許?
啼痕止恨清明雨。

盡日沈香煙一縷,
宿酒醒遲,
惱破春情緒。
飛燕又將歸信誤,
小屏風上西江路。

Phiên âm

Dục giảm la y hàn vị khứ,
Bất quyển châu liêm,
Nhân tại thâm thâm xứ.
Tàn hạnh chi đầu hoa kỷ hứa?
Đề ngân chỉ hận thanh minh vũ.

Tận nhật trầm hương yên nhất lũ,
Túc tửu tỉnh trì,
Não phá xuân tình tự.
Phi yến hựu tương quy tín ngộ,
Tiểu bình phong thượng tây giang lộ.

Dịch nghĩa

Muốn cởi bớt xiêm y (nhưng) lạnh còn chưa hết,
Không cuốn rèm châu,
Người ở chốn thâm khuê sâu thẳm.
Trên đầu cành hạnh tàn hoa còn nhiều hay ít ?
Lệ hoen thôi khóc vì mưa tiết thanh minh. (hoa thôi rụng, ý nói hoa đã rụng hết)

Cả ngày chìm trong một dải khói trầm hương,
Cuộc rượu đêm qua nay còn chưa tỉnh hẳn,
Tình xuân buồn uất.
Chim én bay lại sắp về tìm nhau theo hẹn,
Trên bức bình phong nhỏ có hình khúc sông tây.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Muốn bớt xiêm y còn rét đậm,
Không cuốn rèm châu,
Người ở nơi sâu thẳm.
Đầu cành hạnh rũ hoa còn thắm?
Thanh minh mưa trút, thôi khóc hận.

Sớm chiều một dải hương trầm đượm,
Chưa tỉnh chén say,
Tình xuân bao sầu muộn.
Én sắp tìm nhau về bay lượn,
Trên bức bình phong sông chảy cuộn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Lệnh Trĩ » Điệp luyến hoa