02/02/2023 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ túc Kim Phong trực lư
秋夜宿金峰直廬

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2011 07:38

 

Nguyên tác

西風砧杵隔重城,
曲檻邪軒月影明。
客枕夜深猶不寐,
萬春門外數寒聲。

Phiên âm

Tây phong châm chử cách trùng thành,
Khúc hạm tà hiên nguyệt ảnh minh.
Khách chẩm dạ thâm do bất mị,
Vạn Xuân môn ngoại sổ hàn thanh.

Dịch nghĩa

Trong gió tây, tiếng chày nện vải cách phía trùng thành,
Bóng trăng sáng soi vành lan can và mái hiên chếch.
Gối khách đêm khuya còn chẳng ngủ được,
Ngoài cảnh Vạn Xuân vài tiếng lạnh lùng vọng đến.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Gió tây, nện vải cách trùng thành,
Dưới mái hiên khuya nguyệt dãi mành.
Gối lạnh đêm trường thao thức mãi,
Vạn Xuân vài tiếng lạnh đêm thanh.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thu dạ túc Kim Phong trực lư