09/08/2020 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nụ xuân

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:10

 

Gió qua tạt
chút hương xưa
Quán khuya
bất chợt cơn mưa
ngập ngừng
Cà phê
giọt giọt
rưng rưng
Âm thanh
vơ vỡ
nở từng
nụ xuân
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Nụ xuân