03/08/2021 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làng Quang dưa, vải khắp đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2020 00:14

 

Làng Quang[1] dưa, vải khắp đồng,
Ngô khoai khắp ruộng, nhãn lồng xóm Văn[2].
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Gọi tắt tên làng Quang Liệt, nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, quê Chu Văn An.
[2] Thôn Văn, thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làng Quang dưa, vải khắp đồng