11/12/2022 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ngày hôm nay em ở rất xa anh”
“Ты далеко сегодня от меня”

Tác giả: Eduard Asadov - Эдуард Асадов

Nước: Nga
Đăng bởi xinbac-tibo vào 28/07/2007 11:49

 

Nguyên tác

Ты далеко сегодня от меня
И пишешь о любви своей бездонной,
И о тоске-разлучнице бессонной,
Точь-в-точь все то же, что пишу и я.

Ах, как мы часто слышим разговоры,
Что без разлуки счастья не сберечь.
Не будь разлук, так не было б и встреч,
А были б только споры да раздоры.

Конечно, это мудро, может статься,
И все-таки, не знаю почему,
Мне хочется, наперекор всему,
Сказать тебе: - Давай не разлучаться!

Я думаю, что ты меня поймешь:
К плечу плечо - и ни тоски, ни стужи!
А если и поссоримся - ну что ж,
Разлука все равно намного хуже!

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ngày hôm nay em ở rất xa anh
Em viết về tình yêu thương da diết
Về nỗi buồn chia rẽ hai chúng mình
Tất cả y hệt những điều anh viết.

Những câu chuyện mà ta vẫn thường nghe:
Rằng thiếu biệt ly hạnh phúc khó giữ
Không có chia ly làm sao gặp gỡ
Mà chỉ cãi nhau, xích mích, bất hoà.

Đã đành, lời khôn ngoan của người ta
Nhưng mà anh không thể nào biết được
Anh chỉ muốn tất cả đều trái ngược
Nói với em rằng: – Ta đừng chia ly!

Anh nghĩ là em hiểu những lời kia
Vai kề vai – không biết buồn, biết rét
Mà nếu có cãi nhau, thì cũng được
Cũng còn hơn là sống cảnh biệt ly!
1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eduard Asadov » “Ngày hôm nay em ở rất xa anh”