18/09/2020 21:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2019 21:59

 

Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa,
Nhẫn thì rơi mất, lẳng lơ hãy còn.
Anh đánh thì em chịu đòn,
Tính em huê nguyệt mười con chẳng chừa.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa