06/06/2023 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều xưa vẫn đó

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 24/06/2021 07:26

 

Chiều xưa vẫn đó,
núi phơi ráng đỏ.
tóc xanh vai nhỏ,
thơm hương hoa cỏ.
Để ai một thuở,
bâng khuâng tình nhớ,
khắc khoải duyên chờ.
Mãi đó chiều xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chiều xưa vẫn đó