18/09/2021 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vệ sĩ là thế

Tác giả: Agnia Barto - Агния Барто

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 20:22

 

Bản dịch của Nguyên Hùng

Bé Lida, em trông
Đừng hòng ai ăn hiếp!
Chúng em rất đoàn kết
Em yêu bé rất nhiều
Chỉ khi nào cần chiều
Em tự mình đét bé!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Agnia Barto » Vệ sĩ là thế