22/05/2022 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng tụt hậu, phải hàng đầu mà tiến!
Haj, ne hátra, haj előre!

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2020 19:28

 

Nguyên tác

Haj, ne hátra, haj előre!
Vérmezőről vérmezőre!
Mert ott az a virág terem,
Melynek neve győzedelem,
Haj rá haj!

Tavaszodik, lágy az idő,
Kihajt a fű, kövéren nő:
Az is azért olyan kövér,
Megáztatta tövét a vér.
Haj rá haj!

Hadd áztassa, hisz az nem baj,
Ha szépen hajt, nem másnak hajt;
Ha terem is, nekünk terem
A véren vett győzedelem,
Haj rá haj!

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Từ chiến trường này đến chiến trường kia
Có một loài hoa, loài hoa rất khác
Tên nó là chiến thắng, lạ kỳ chưa
Hoa kiên quyết chẳng đắn đo khúc mắc
Tiến lên đi, quyết tiến, tiến lên đi!

Xuân đến, bầu trời thêm mát mẻ
Cỏ mọc lên, béo tốt xanh tươi
Tại sao cỏ xanh tươi như thế
Gốc nó ngâm trong máu đỏ con người
Tiến lên đi, quyết tiến, tiến lên đi!

Cứ để hoa ngâm thế, chẳng hề gì
Nó tốt cho ta đâu phải cho người khác
Nó mọc cho ta, thôi thì cứ mọc
Máu chúng ta, chiến thắng của chúng ta
Tiến lên đi, quyết tiến, ta xông pha!
1849
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Đừng tụt hậu, phải hàng đầu mà tiến!