23/07/2024 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tuyệt mệnh

Tác giả: Hoàng Phan Thái

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 14:22

 

Ba hồi trống giục thây cha kiếp,
Một lát gươm đưa đéo mẹ đời!
Sống làm tướng mạnh ba phương đất.
Thác xuống thần thiêng bốn phía trời.
Tương truyền đây là bài thơ tác giả khẩu chiếm lúc lâm hình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phan Thái » Thơ tuyệt mệnh