06/12/2022 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách tri Ngạc Châu
送客知鄂州

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 09:08

 

Nguyên tác

江口千家帶楚雲,
江花亂點雪紛紛。
春風落日誰相見,
青翰舟中有鄂君。

Phiên âm

Giang khẩu thiên gia đới sở vân,
Giang hoa loạn điểm tuyết phân phân.
Xuân phong lạc nhật thuỳ tương kiến,
Thanh hãn[1] chu trung hữu Ngạc quân[2].

Dịch nghĩa

Bến sông đất Sở san sát cả ngàn nhà dưới trời mây,
Hoa muôn màu, tuyết đang rơi lất phất.
Trời đã về chiều, gió xuân đang thổi, mà đâu có ai hay,
Người dân Ngạc Châu đã ở trên thuyền "Chim xanh" rồi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa bến ngàn nhà mây Sở lơi
Hoa sông nở loạn tuyết tơi bời
Gió xuân ngày muộn ai quen biết
Ông Ngạc thuyền sang chững chạc ngồi
Ngạc châu, nay là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Thuyền đẹp khắc hình chim, sơn xanh.
[2] Tên là Tích, người đẹp trai, họ hàng với vua Sở, thường ngồi thuyền thanh hãn đi chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Tống khách tri Ngạc Châu