30/11/2021 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hoài kỳ 8
秋懷其八

Tác giả: Nguyễn Lộ Trạch - 阮露澤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 23:27

 

Nguyên tác

隂符讀墨夜迤迤,
手擘龍泉礪石陂。
胡馬豈能踰北塞,
越禽終自戀南枝。
昂藏漫作雲溪逸,
遲暮空憐歲月移。
幾處衝冠歌易水,
瀟瀟寒雨滿江垂。

Phiên âm

Âm phù độc mặc dạ di di,
Thủ phách Long Tuyền lệ thạch phi (pha).
Hồ mã khởi năng du bắc tái,
Việt cầm chung tự luyến nam chi.
Ngang tàng mạn tác vân khê dật,
Trì mộ không lân tuế nguyệt di.
Kỷ xứ xung quan ca Dịch thuỷ,
Tiêu tiêu hàn vũ mãn giang thuỳ.

Bản dịch của Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang

Binh thư lặng đọc suốt đêm dài,
Tay tuốt Long Tuyền vách đá mài.
Ải bắc ngựa Hồ khôn thể vượt,
Cành nam chim Việt nỡ nào rời.
Ngang tàng ẩn dật khe mây vắng,
Già cả long đong năm tháng trôi.
Mấy độ hờn căm ca Dịch thuỷ,
Trên sông mưa lạnh mịt mù rơi.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lộ Trạch » Thu hoài kỳ 8