02/10/2023 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy vần tứ tuyệt: Chiều xanh trứng sáo...

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 10:25

 

Chiều xanh trứng sáo Mạc Tư Khoa
Những cặp tình nhân dạo dưới hoa.
Nhà dựng chưa xong chim đã đến
Làm quen hạnh phúc với người ta
Mạc Tư Khoa, 28-7-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Mấy vần tứ tuyệt: Chiều xanh trứng sáo...