19/10/2019 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 17:30

 

Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
Anh quen em những thuở đi men trên giường
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen