02/07/2020 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử quy
子規

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 22:35

 

Nguyên tác

杜宇冤亡積有時,
年年啼血動人悲。
若教恨魄皆能化,
何樹何山著子規。

Phiên âm

Đỗ vũ oan vong tích hữu thì,
Niên niên đề huyết động nhân bi.
Nhược giao hận phách giai năng hoá,
Hà thụ hà sơn trước tử quy.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đỗ quyên oan khuất tích đêm ngày,
Rỏ máu kêu thương khắc khoải thay.
Mối hận làm sao mà hoá giải,
Núi, cây đâu hiểu được chim này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Tử quy