11/04/2021 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (I)

Tác giả: Vítězslav Nezval

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 06:44

 

Bản dịch của Thuý Toàn

Hãy cảnh giác, con người trên trái đất!
Cái chết ở chiến trường cho phép tôi khuyên anh
Tôi ra trận. Đúng ngày con trai tôi ra đời, tôi bị giết
Tôi chết đi để con trai tôi sống. Tôi chết đi để anh sống, đó anh!
(dịch từ bản tiếng Nga)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vítězslav Nezval » Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (I)