01/10/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chỉ chu, hậu diện tứ chỉ chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật
適有裝載兵決水幫扶我舟移泊數丈許,前面七隻舟,後面四隻舟,我舟居其中,隱然有大將總兵之象戲成一律

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 12:22

 

Nguyên tác

天將飛醒萬里情,
一呼百諾助吾行。
七奇四隊連珠陳,
後槊前旗列鴈兵。
深谷星開燈燭影,
長流雷折劍刀聲。
男兒得志當如是,
驅策時英致太平。

Phiên âm

Thiên tướng phi tinh[1] vạn lý tình,
Nhất hô bách nặc trợ ngô hành.
Thất kỳ tứ đội liên châu trần,
Hậu sóc tiền kỳ liệt nhạn binh.
Thâm cốc tinh khai đăng chúc ảnh,
Trường lưu lôi chiết kiếm đao thanh.
Nam nhi đắc chí đương như thị,
Khu sách thời anh trí thái bình.

Dịch nghĩa

Ông tướng nhà trời trong hành trình vạn dặm nhanh như sao băng
Một tiếng hô lên trăm tiếng đáp lại, giúp cho chuyến đi của ta
Bảy cơ bốn đội dàn thế trận liên châu
Cờ trước dáo sau bày hàng binh đội hình chim nhạn
Trong thung lũng sâu, ánh đèn đuốc như sao sa
Trên dòng sông dài, tiếng gươm đao như sấm dậy
Làm trai khi đắc chí hẳn là như thế này đây
Chỉ huy đám anh hào của thời đại làm nên cảnh thái bình

Bản dịch của Phan Văn Các

Tướng trời muôn dặm lướt băng nhanh
Bá ứng nhất hô suốt lộ trình
Bốn đội bảy cơ dàn thế trận
Dáo sau cờ trước xếp hàng binh
Lũng sâu, đèn đuốc như sao mọc
Sông vắng, gươm đao sấm dậy thành
Đắc chí tài trai nên được vậy
Chỉ huy hào kiệt hội thăng bình

Nguồn: Đoạn trường lục, Phạm Nguyễn Du, NXB Khoa học xã hội, 2001
[1] Nguyên văn chép là "phi tỉnh" 飛醒 (cũng đọc "tinh"), không có nghĩa, có lẽ là "phi tinh" 飛星 nghĩa là sao băng (bay rất nhanh)/ Phan Văn Các.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chỉ chu, hậu diện tứ chỉ chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật