13/04/2021 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách du Thục
送客遊蜀

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 00:21

 

Nguyên tác

行盡青山到益州,
錦城樓下二江流。
杜家曾向此中住,
為到浣花溪水頭。

Phiên âm

Hành tận thanh sơn đáo Ích Châu[1],
Cẩm thành[2] lâu hạ nhị giang lưu.
Đỗ gia[3] tằng hướng thử trung trú,
Vị đáo Hoán Hoa khê[4] thuỷ đầu.

Dịch nghĩa

Đi hết vùng rừng núi xanh là tới Ích Châu,
Dưới chân lầu thành Cẩm có hai con sông chảy qua.
Đỗ Phủ đã từng đến cư trú nơi đây,
Ở đầu con suối Hoán Hoa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi hết núi là vào châu Ích
Dưới Cẩm thành tách bạch hai sông
Đã từng Đỗ Phủ ở trong
Cất ngôi nhà cỏ đầu dòng Hoán Hoa
[1] Tên gọi đất Thục đời Đường.
[2] Nay là Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.
[3] Tức Đỗ Phủ, thi thánh đời Đường.
[4] Suối ở phía tây nam Cẩm thành, năm 760 Đỗ Phủ cất nhà cỏ bên bờ suối cùng gia quyến trú ngụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Tống khách du Thục