29/01/2023 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 02

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2016 00:25

 

Hồn nước trăm câu khóc quỷ thần,
Suối vàng khôn thẹn mặt tương quân.
Thú Dương mảnh đá bia hiền sĩ,
Sơn trại câu thi giọng nghĩa dân.
Mửa máu còn kêu hồn Vọng đế,
Héo gan vì khóc kẻ trung thần.
Anh hùng kết cuộc chưa đành vậy,
Chua xót cho ai một chữ “truân”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 02