19/08/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên kia nỗi nhớ

Tác giả: Lê Thị Kim - Lê Thị Ngà

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cát trắng vào 01/01/2011 00:04

 

Bên kia nỗi nhớ
Ta chìm trong mưa
Bên này mưa nắng
Bến bờ hương xưa

Mình hạc xương mai
Là em gái nhỏ
Tay gầy cánh gió
Như ngày tôi xưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thị Kim » Bên kia nỗi nhớ