03/07/2022 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chạnh lòng 2

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 01/09/2009 03:25

 

Ngu ngơ hơi bị ấm đầu
mù mờ hơi bị ngu lâu tàn đời

Thần kinh hơi bị rối bời
người hơi bị ngợm ta hơi bị người
Sài Gòn, 1995

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Chạnh lòng 2