29/06/2022 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng kinh Chiêu Lăng
重經昭陵

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 00:08

 

Nguyên tác

草昧英雄起,
謳歌歷數歸。
風塵三尺劍,
社稷一戎衣。
翼亮貞文德,
丕承戢武威。
聖圖天廣大,
宗祀日光輝。
陵寢盤空曲,
熊羆守翠微。
再窺松柏路,
還見五雲飛。

Phiên âm

Thảo muội anh hùng khởi.
Âu ca lịch sổ quy.
Phong trần tam xích kiếm,
Xã tắc nhất nhung y.
Dực lượng trinh văn đức,
Phi thừa[1] tập vũ uy.
Thánh đồ thiên quảng đại,
Tông tự nhật quang huy.
Lăng tẩm bàn không khúc,
Hùng bi thủ thuý vi.
Tái khuy tùng bách lộ,
Hoàn kiến ngũ vân phi.

Dịch nghĩa

Bậc anh hùng xuất hiện từ cảnh đen tối,
Ca chiến thắng trở về thì chỉ có một số thôi.
Thanh gươm ba thước trong chốn gió bụi,
Vì đất nước khoác một bộ áo trận.
Phụ tá có kẻ tinh thông văn học hành chính,
Kẻ kế thừa cũng sẵn sức mạnh quân sự.
Dự tính của nhà vua là cả một khung trời vĩ đại,
Thờ cúng tổ tiên ngày một rỡ ràng.
Lăng mộ cao vút, nền khuất khúc,
Báo beo núp trong hang hốc thâm sâu.
Nhìn lại con đường có thông với bách,
Chỉ thấy mây năm sắc lửng lơ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cỏ rối hiện anh hùng,
Thành công một số được.
Gươm ba thước: phong trần,
Áo một bộ: xã tắc.
Phụ tá vững nết văn,
Kế thừa sẵn sức lực.
Nhãn giới trời cao xa,
Dòng dõi ngày sáng rực.
Lăng mộ vươn quanh co,
Báo beo giữ hang hốc.
Nhòm lại đường thông, tùng,
Chỉ thấy mây năm sắc.
(Năm 757)

[1] Chỉ vua thay trời mà trị dân, do câu "Đế vương thừa thiên thụ mệnh" 帝王承天受命.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng kinh Chiêu Lăng