05/12/2022 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Trấn Vũ tự chung lâu
登鎮武寺鐘樓

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/01/2008 23:42

 

Nguyên tác

城裏花村村裏寺
寺邊綠竹竹邊樓
幾回興廢非關事
此日登臨易得愁
一水煙含天地色
三山樹變古今秋
遙看最愛湖山景
欲築書齋伴釣舟

Phiên âm

Thành lý hoa thôn thôn lý tự
Tự biên lục trúc trúc biên lâu
Kỷ hồi hưng phế phi quan sự
Thử nhật đăng lâm dị đắc sầu
Nhất thuỷ yên hàm thiên địa sắc
Tam sơn[1] thụ biến cổ kim thâu (thu)
Dao khan tối ái hồ sơn cảnh
Dục trúc thư trai bạn điếu châu (chu).

Dịch nghĩa

Làng ẩn trong thành, chùa ẩn trong làng
Trúc xanh bên chùa, lầu bên trúc
Bao lần hưng phế không phải là việc quan tâm
Lên cao nhìn ngắm hôm nay dễ cảm thấy nỗi sầu
Khói trên mặt nước chứa màu sắc đất trời
Cây trên núi Tam Sơn đổi thay theo thời cuộc cổ kim
Xa ngắm vô cùng yêu mến cảnh hồ sắc núi này
Muốn dựng phòng đọc sách bạn với thuyền câu.

Bản dịch của Vũ Băng Tú

Thành ấp ôm thôn, chùa ẩn hiện,
Cạnh chùa khóm trúc, trúc bên lâu
Mấy hồi hưng phế nào hay biết,
Một bước lên trông dễ cảm sầu.
Nước cả sương mờ thiên địa sắc,
Cây thay núi đổi trước rồi sau.
Xa xa vọng ngắm hồ sơn cảnh,
Muốn dựng thư phòng bạn lão câu.
(Vũ Băng Tú dịch nghĩa, Vũ Thế Khôi chú giải)

Nguồn: Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001
[1] Ba ngọn núi nổi lên giữa vùng đồng bằng huyện Đông Ngàn (Từ Sơn ngày nay), xã nhân đó cũng lấy tên là Tam Sơn; "xét khoa bảng huyện Đông Ngàn, chỉ có xã này có đủ tam khôi", tức trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa (theo Đại Nam nhất thống chí).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Đăng Trấn Vũ tự chung lâu