23/01/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật hoài lệ
春日懷淚

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 09:15

 

Nguyên tác

從宦東西不自由,
親幃千里河長流。
已無鴻雁傳家信,
更被杜鵑送客愁。
日暖鳥歌空美景,
花光柳影漫盈眸。
高樓惆悵憑欄久,
心逐白雲南向浮。

Phiên âm

Tòng hoạn đông tây bất tự do,
Thân vi thiên lý hà trường lưu.
Dĩ vô hồng nhạn truyền gia tín,
Cánh bị đỗ quyên tống khách sầu.
Nhật noãn điểu ca không mỹ cảnh,
Hoa quang liễu ảnh mạn doanh mâu.
Cao lâu trù trướng bằng lan cửu,
Tâm trục bạch vân nam hướng phù.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mất tự do cùng quan đi mãi
Đeo túi hương theo dải sông trôi
Thư không hồng nhạn tới nơi
Lại thêm tiếng quốc như khơi nỗi sầu
Uổng cảnh đẹp trăng treo chim hót
Liễu hoa bầy ngập mắt tươi non
Lầu cao buồn tựa lan can
Lòng theo mây trắng hướng nam trôi về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Xuân nhật hoài lệ