30/10/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh Phan Thiết trong ngày tuần du

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2015 22:14

 

Chớp bể mưa nguồn chuyện đã qua,
Rày xem Phan Thiết khác xưa xa.
Cây còi cỏ úa tuy xơ xác,
Tủi kết hoa treo cũng mới nhà.
Đón chúa phất phơ cờ đỏ tựu,
Nha quan lược bược áo xanh cà.
Thái bình chợt nhớ ngày Nghiêu Thuấn,
Ngày Thuấn Nghiêu xưa cũng thế à!
Nguồn: Báo Công luận, số 2587, ngày 26 và 27-2-1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Cảnh Phan Thiết trong ngày tuần du