26/09/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật khiển hứng
秋日遣興

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 16:35

 

Nguyên tác

客枕槐亭又塞鴻,
如霜吟鬢欲成蓬。
閉門萬里連朝雨,
過眼三秋落葉風。
世態任他紈扇薄,
閑愁勸我酒杯空。
西窗一枕清眠足,
更詠新詩課小童。

Phiên âm

Khách chẩm hoè định hựu tái hồng[1],
Như sương ngâm mấn dục thành bồng.
Bế môn vạn lý liên triêu vũ,
Quá nhãn tam thu lạc diệp phong.
Thế thái nhiệm tha hoàn phiến bạc[2],
Nhàn sầu khuyến ngã tửu bôi không.
Tây song nhất chẩm thanh miên túc[3],
Cánh vịnh tân thi khoá tiểu đồng.

Dịch nghĩa

Gối khách đình hoè, lại như chim hồng ngoài ải,
Mái tóc nhà thơ như sương, muốn thành mớ bòng bong,
Nơi muôn dặm, đóng cửa, mưa suốt ngày,
Gió thu rụng lá, lướt qua trước mắt.
Thói đời mặc họ như chiếc quạt lụa mỏng manh,
Mối sầu vẩn vơ giục ta cạn chén.
Chiếc gối bên song, ngủ đã đầy giấc,
Lại vịnh thơ mới để dạy tiểu đồng.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Đất khách băn khoăn thoáng tiếng hồng
Nhuốm sương mái tóc rối như bồng
Cửa cài muôn dậm mưa ra cả
Dạn mặt ba thu gió lạnh lùng
Đương loạn coi người luôn trở tráo
Đỡ buồn nghĩ chén thấy bầu không
Gió tây tựa ghế ngày thơ thẩn
Giở cuốn tân thi dậy tiểu đồng
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Có bản chép: “Khách lý thê lương hựu tái hồng” 客裡凄涼又塞鴻.
[2] Có bản chép là chữ “chuyển” 轉.
[3] Có bản chép: “Tây phong nhất chẩm thanh miên thị” 西風一枕清眠是.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Thu nhật khiển hứng