17/06/2024 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn nữ hành
寒女行

Tác giả: Thiệu Yết - 邵謁

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 16:40

 

Nguyên tác

寒女命自薄,
生來多賤微。
家貧人不聘,
一身無所歸。
養蠶多苦心,
繭熟他人絲。
織素徒苦力,
素成他人衣。
青樓富家女,
才生便有主。
終日著羅綺,
何曾識機杼。
清夜聞歌聲,
聽之淚如雨。
他人如何歡,
我意又何苦。
所以問皇天,
皇天竟無語。

Phiên âm

Hàn nữ mệnh tự bạc,
Sinh lai đa tiện vi.
Gia bần nhân bất sính,
Nhất thân vô sở quy.
Dưỡng tàm đa khổ tâm,
Kiển thục tha nhân ti.
Chức tố đồ khổ lực,
Tố thành tha nhân y.
Thanh lâu phú gia nữ,
Tài sinh tiện hữu chủ.
Chung nhật trước la ỷ,
Hà tằng thức ky trữ.
Thanh dạ văn ca thanh,
Thính chi lệ như vũ.
Tha nhân như hà hoan,
Ngã ý hựu hà khổ.
Sở dĩ vấn hoàng thiên,
Hoàng thiên cánh vô ngữ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gái nhà nghèo cho nên mệnh bạc
Lúc sinh ra chịu phận thấp hèn
Không ai muốn đến sính duyên
Nên không người rước, chịu phiền một thân
Phải nuôi tằm vô cùng cực khổ
Kén nở rồi tơ thuộc người ta
Khổ công dệt lụa mượt mà
Lụa thành là phải chuyển qua tay người
Gái thanh lâu nhà giàu sung sướng
Đã có tài lại được chủ nhân
Suốt ngày lụa đẹp che thân
Màn chi khung cửi, chẳng cần mó tay
Đêm thanh vắng tiệc bày ca hát
Nghe tiếng ca lệ nát buồng tim
Người ta hoan lạc đến tìm
Còn mình cô độc im lìm một thân
Ngẩng đầu lên hỏi ông xanh
Ông xanh chẳng nói quẩn quanh nửa lời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Yết » Hàn nữ hành