29/10/2021 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

003
003

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 03/09/2018 07:48

 

Nguyên tác

姥桜咲くや老後の思い出
うばざくらさくやろうごのおもいいで

Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Mụ Anh rực rỡ hồng:
Sợ già rồi sắc cũng thành không,
Nên vội vàng khoe thắm.
- Mụ Anh: anh đào tám lớp cánh, lúc nơt hoa không có lá do lá mọc trễ hơn hoa

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » 003