12/08/2020 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:52

 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Nào ai vun quén cho mày, mày ăn.
Khảo dị:
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Nào ai vun vén cho mày, mày ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (III)