15/08/2020 13:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:02

 

Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
Nhớ trông tha thiết, tội nghiệp cho em!
Ôm sầu chất thảm ngày đêm
Năm canh lăn lội, ngửa nghiêng một mình
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp