12/08/2020 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xét ra trong đạo vợ chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 10:41

 

Xét ra trong đạo vợ chồng,
Cùng nhau tương cậy đề phòng nắng mưa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xét ra trong đạo vợ chồng