26/10/2021 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Triều tảo phát
東潮早發

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 16/04/2010 10:38

 

Nguyên tác

晨雞猶未报,
客棹起江心。
月淡山斜翠,
潮鹹水躍金。
沙鷗風冷冷,
漁浦樹陰陰。
誰詠滄浪曲,
前村驚睡禽。

Phiên âm

Thần kê do vị báo,
Khách trạo khởi giang tâm.
Nguyệt đạm sơn tà thuý,
Triều hàm thuỷ dược câm (kim).
Sa âu phong lãnh lãnh,
Ngư phố thụ âm âm.
Thuỳ vịnh Thương Lang[1] khúc,
Tiền thôn kinh thuỵ cầm.

Dịch nghĩa

Gà sáng chưa báo tin,
Chèo khách đã động lòng sông.
Ánh nguyệt nhuộm lợt ngàn non xế biếc,
Thuỷ triều ngậm tràn làn nước nhẫy vàng.
Gió lành lạnh thổi đoàn sa âu,
Cây rậm rậm nơi bến đánh cá.
Ai hát khúc Thương Lang,
Khiến bầy chim đang ngủ ở trước thôn giật mình.

Bản dịch của Quách Tấn

Tiếng gà chưa gáy sớm,
Lòng sóng động tay chèo.
Xanh phớt non lài nguyệt,
Vàng gieo nước nhẫy triều.
Bến chài cây rậm rậm,
Bãi lộ gió hiu hiu.
Bỗng khúc Thương Lang vẳng,
Giật mình chim nội kêu.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 180
[1] Sông Lan Thương, thượng nguồn sông Mê Kông còn là tên khúc hát của ngư phủ trong sách Khuất Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đông Triều tảo phát