22/10/2021 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai lên ta gửi lời lên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:25

 

Ai lên ta gửi lời lên
Lời chung kính mẹ, lời riêng thăm thầy
Còn lời ta gửi cô bay
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi
Phòng xa sẩy bước nhỡ khi
Cha sầu mẹ tủi, khách nam nhi cũng buồn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai lên ta gửi lời lên