01/07/2022 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

II
II

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/05/2022 11:43

 

Nguyên tác

— Я тут еще беды не вижу.
«Да скука, вот беда, мой друг».
— Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу… — «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera?..
Представь меня». — Ты шутишь. — «Нету».
— Я рад. — «Когда же?» — Хоть сейчас.
Они с охотой примут нас.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

- Tôi chẳng thấy điều gì không hay cả.
“Nhưng buồn tẻ, bạn ơi, đây mới là tai hoạ”.
- Tôi chẳng ưa thế giới thời thượng của anh;
Tôi chỉ mê nội bộ trong gia đình,
Nơi có thể… - “Ôi lại chuyện điền viên nói mãi!
Đủ rồi đấy, bạn tôi ơi, xin vì Chúa.
Thế thì sao? Anh đi hả, tiếc biết bao.
Trời, nghe tôi nói, Lenski; có cách nào
Cho tôi gặp nàng Philida này nhỉ,
Cô thôn nữ chiếm trọn ngòi bút, suy nghĩ,
Nước mắt, thơ phú của anh, et cetera?…
Hãy giới thiệu tôi nhé “. - Anh đùa hả. - “Không mà”.
- Rất hân hạnh. - “Vậy bao giờ?”. - Ngay lập tức.
Cả gia chủ sẽ đón ta đầy hạnh phúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » II