01/12/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 18
首18

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:23

 

Nguyên tác

茶甌浮月色,
寒玉浸冰清。
夢覺人千里,
歌殘夜二更。
甘言無逆耳,
苦茗不須烹。
星斗驚詩句,
吟餘欲騎鯨。

Phiên âm

Trà âu phù nguyệt sắc,
Hàn ngọc tẩm băng thanh.
Mộng giác nhân thiên lý,
Ca tàn dạ nhị canh.
Cam ngôn vô nghịch nhĩ,
Khổ minh bất tu phanh.
Tinh đẩu kinh thi cú,
Ngâm dư dục ky kình.

Bản dịch của (Không rõ)

Chén trà lồng bóng nguyệt
Sắc trắng tựa băng thanh
Mộng tỉnh người thiên lý
Ca tàn lúc nhị canh
Lời đường tai thích thú
Trà cạn áo phong phanh
Sao chuyển câu thần cảm
Ngâm xong muốn cưỡi kình
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 18