24/09/2021 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ tạp hứng
西湖雜興

Tác giả: Vương Thúc Thừa - 王叔承

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 21:40

 

Nguyên tác

看花須近寒食,
看潮待過中秋。
二月十五花信,
八月十八潮頭。

Phiên âm

Khán hoa tu cận hàn thực,
Khán triều đãi quá trung thu.
Nhị nguyệt thập ngũ hoa tín[1],
Bát nguyệt thập bát triều đầu[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngắm hoa chọn gần hàn thực,
Xem triều chờ quá trung thu.
Tháng hai ngày rằm hoa nở,
Tháng tám mười tám triều cao.
[1] Hoa nở báo tin về thời gian trong năm.
[2] Ngọn sóng cao nhất khi thuỷ triều lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thúc Thừa » Tây Hồ tạp hứng